Προτείνετε το σε έναν φίλο

Τυπωμένη ταινία συσκευασίας με λογότυπο PPL

Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου. Με δυνατότητα εκτύπωσης του λογοτύπου σας.
Ταινίες Συσκευασίας τυπωμένες pvc