Προτείνετε το σε έναν φίλο

Αεροπλάστ 1.20m x 100m 70gr

Προστατευτικό υλικό περιτυλίγματος, αεροπλάστ.
AEROPLAST