Προτείνετε το σε έναν φίλο

Αεροπλάστ 1m x 100m 70gr

Προστατευτικό υλικό περιτυλίγματος, αεροπλάστ.
AEROPLAST