Προτείνετε το σε έναν φίλο

Αεροπλάστ 1m x 10m 60gr

Προστατευτικό υλικό περιτυλίγματος, αεροπλάστ.
AEROPLAST